Spoedbehandeling

Spoedeisende hulp buiten kantooruren: (0900) 82 122 30.

Bij pijn of een uitgeslagen tand kunt u iedere dag bij ons terecht voor behandeling. Patiënten die voor 10.00 uur bellen met pijnklachten, worden dezelfde dag nog gezien door een van onze tandartsen.

Buiten onze openingstijden kunt u voor spoedseisende hulp contact met ons opnemen via de tandartsachterwacht TBB: (0900) 82 122 30. Let op: als de dienstdoende tandarts niet uw eigen tandarts is, moet u de behandeling contant afrekenen. U kunt de kosten later declareren bij uw zorgverzekering, de vergoeding is afhankelijk van uw polis.

Wat moet ik doen bij een uitgeslagen tand?

Een uitgeslagen tand moet zo snel mogelijk worden teruggeplaatst en vastgezet. Het is het beste de tand direct zelf terug in de mond te zetten. Houd de tand niet bij de wortel vast. Als hij vies is, spoel hem dan eerst af of lik hem schoon als er geen water voorhanden is. Lukt het niet om de tand zelf terug te plaatsen, leg hem dan in de wang of in een bakje melk en ga naar de tandarts.