Tarieven

De tarieven voor tandheelkundige zorg (pdf) en orthodontische zorg (pdf), worden landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Tarieven niet nagekomen afspraak

Controle afspraak €20

Per 5 minuten behandeltijd:

Tandarts €10 30m = €60 45m = €90
Mondh. €6 30m = €36 45m = €54
Paroprev. €6 30m = €36 45m = €54
Prev. assistente €5 30m = €30 45m = €45

Deze tarieven zijn conform de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Techniekkosten | Tandheelkundige Zorg

Download hier de tarieven >>>

Techniekkosten | Orthodontische Zorg

Download hier de tarieven >>>

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg