Informatiefolders

Meer weten over een bepaalde aandoening, behandeling of mondhygiëne? Hieronder vindt u meer informatie. Ook kunt u de folders downloaden. Om de folders te downloaden en te openen, heeft u een pdf-programma nodig.

Alles over het gebit

Met de website allesoverhetgebit.nl bieden de KNMT en de bij de KNMT aangesloten tandartsen en tandarts-specialisten u één bron waar u terecht kunt voor betrouwbare en onafhankelijke informatie over de mondgezondheid.

Kwaliteitsregister Mondhygiënisten

Het KRM is een openbaar register voor de professionele mondhygiënist in Nederland en registreert op welke manier de mondhygiënist zijn/haar deskundigheid bevordert en de vakkennis op peil houdt.

Kwaliteitsregister Tandartsen

Het KRT registreert op welke manieren de tandarts zijn/haar deskundigheid bevordert en de vakkennis op peil houdt.

Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie

De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) is een wetenschappelijke vereniging van tandheelkundige zorgverleners die zich bezig houdt met het bevorderen en verbreiden van de kennis der orale implantologie, het dienstbaar maken van deze kennis aan de praktijk, de volksgezondheid en het onderwijs.

Nederlandse Vereniging voor Orthodontische Studie

De Nederlandse Vereniging voor Orthodontische Studie heeft als doel: het bevorderen der studie en het verbreiden der kennis van de orthodontie.

Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde NVvK

De NVvK stelt zich ten doel de wetenschap met betrekking tot de kindertandheelkunde te bevorderen en de resultaten ten goede te laten komen aan de gezondheid van het kind.

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de beroepsvereniging van tandartsen in Nederland. De KNMT ondersteunt tandartsen in het uitoefenen van hun beroep en behartigt de belangen van de tandarts in Nederland.

Hou je mond gezond

Onderwijsproject voor peuters en leerlingen van de basisschool.

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg