Privacy verklaring

Tandartsenpraktijk ’t Plein waarborgt uw privacy.

Privacy in de mondzorg
Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. 

Uw dossier bevat NAW-gegevens, geslacht, email-adres en uw telefoonnummer, de naam van uw zorgverzekeraar en het tijdstip van uw afspraak. Ook bevat uw dossier aantekeningen over uw gebitstoestand en uw gezondheid, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Tevens worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij uw huisarts of uw eigen tandarts, met uw toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven; het bijhouden van uw medisch dossier; het inplannen van een afspraak; het uitvoeren van een behandeling; het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren; het verbeteren van onze dienstverlening en het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. 

Bewaartermijnen
De algemene bewaartermijn van de gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de u uitgaan. 

Beveiligingsmaatregelen
Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot uw gegevens. Bijvoorbeeld de tandarts, mondhygiëniste, de assistent, de receptioniste of de praktijkmanager. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. De praktijk is gecertificeerd en werkt volgens de normen NEN-EN-ISO 9001. In de praktijk is een privacyreglement opgesteld en geïmplementeerd. Wij werken samen met een gerenommeerd automatiseringsbedrijf. Tevens maken wij gebruik van Zorgmail waardoor e-mails versleuteld verstuurd worden. Zorgmail is NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd. 

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze website bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan contact@tptplein.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 0418-633240, bereikbaar van 8.30 uur tot 13.00 uur. Wij streven ernaar om binnen 15 werkdagen,  maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen ons. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze Privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? We beantwoorden ze graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:
Tandartsenpraktijk ’t Plein, Mw K. Lambregts, praktijkmanager

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg